آکادمی فوق تخصصی کنکور
کنکور آکادمی

Category Archives: اخبار کنکور آکادمی

امروز۵ اردیبهشت ماه ۹۷ تدریس دین و زندگی کنکور در شبکه آموزش با دکتر سرکشیک زاده

امروز۵ اردیبهشت ماه ۹۷ تدریس دین و زندگی کنکور در شبکه آموزش با دکتر سرکشیک زاده راس ساعت ۱۸ در برنامه مسیر برتر برای داوطلبان کنکوری به روی آِنتن خواهد رفت  

برترینها در مرکز فوق تخصصی کنکور