آکادمی فوق تخصصی کنکور
کنکور آکادمی

دکتر سرکشیک زاده

دکتر سرکشیک زاده سه شنبه در ۳گام آموزشی خود در گزینه ۴ ، مسیر برتر و ونوس حاضر خواهد شد و استاد فلاح چهارشنبه در برنامه کارنامه ۲۰ میهمان دیدگان پر مهر شما خواهند بود

پیام بگذارید

شانزده + شانزده =

آکادمی فوق تخصصی کنکور