آکادمی فوق تخصصی کنکور
کنکور آکادمی

توصیه های دکتر سرکشیک زاده برای دین و زندگی پایه یازدهم در کانال تلگرام کنکور پدیا

دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر و برند دین و زندگی کنکور ایران نثقطه نظرات خود درباره کتاب دین و زندگی پایه یازدهم بیانکرد که در کمانال تلگرام شخصی ایشان ود همچنین کانال کنکمور پدیا در دسترس شما عزیبزان است

پیام بگذارید

یک × چهار =

آکادمی فوق تخصصی کنکور